ΑΒ Βασιλόπουλος

Friday, 05 February 2016 13:58

Η εταιρεία ΑΒ Βασιλόπουλος εδώ και δεκαπέντε χρόνια είναι αρωγός του ΕΕΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ βοηθώντας στην επαγγελματική αποκατάσταση των σπουδαστών μας σε καταστήματά της.

Eπίσης μέσα από το πρόγραμμα 52 εβδομάδες χογηγεί σε εβδομαδιαία βάση τρόφιμα που καλύπτουν μέρος των αναγκών του Φορέα μας.

Τέλος το ΕΕΑ Μαργαρίτα ενισχύεται και οικονομικά από την ΑΒ Βασιλόπουλος.

 

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ