Η Φιλοσοφία μας

Η λειτουργία του ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ διέπεται και οργανώνεται από τις αρχές της ανθρωποκεντρικής/προσωποκεντρικής προσέγγισης. Κέντρο της προσπάθειας μας είναι η προσωπικότητα, οι επιθυμίες, οι ανάγκες και τα δικαιώματα του ανθρώπου με νοητική υστέρηση.

Η διεπιστημονική ομάδα του ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ βασίζεται στις αρχές του σεβασμού των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των ανθρώπων με νοητική υστέρηση. Σχεδιάζει και προσφέρει υπηρεσίες και προγράμματα εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και υποστήριξης που προάγουν την αυτονομία.

Το να κατακτήσει ένας άνθρωπος με νοητική υστέρηση την αυτονομία του, σημαίνει, ότι ο ίδιος και το περιβάλλον αποδέχονται την ιδιαιτερότητα και διαφορετικότητά του. Χρειάζεται να διαχειριστούν όλα τα εμπλεκόμενα μέλη την αναπηρία.

Έργο μας είναι η υποστήριξή τους (ψυχολογική, εκπαιδευτική, κοινωνική) όταν και όπου οι ίδιοι το χρειάζονται με γνώμονα να ακουστεί η φωνή τους πιο δυνατά.

Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία