Οι πόροι μας

 

  • Κρατικές επιχορηγήσεις
  • Έκτακτες επιχορηγήσεις της Περιφέρειας
  • Νοσήλια Ασφαλιστικών Ταμείων
  • Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα
  • Δωρεές και χορηγίες Ιδιωτικού Τομέα