Οι βραβεύσεις μας

Το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ έχει βραβευθεί για την κοινωνική του προσφορά από τους παρακάτω φορείς:

  • Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
  • Κίνηση Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία
  • Λέσχη Lions

Το βραβείο της Κίνησης Πολιτών

Ένα ζήτημα υψίστης κοινωνικής σημασίας και υψίστης κοινωνικής ευαισθησίας είναι η αντιμετώπιση των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Ευτυχώς η Ελληνική κοινωνία, έστω και με αργοπορία, αντιμετωπίζει πια αυτό το θέμα, όχι μόνο στο χώρο τον κοινωνικό αλλά και στο χώρο τον παιδευτικό. Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι σε όλα τα Πανεπιστήμια και στο Πανεπιστήμιο το οποίο εκπροσωπώ υπάρχει ένας αριθμός Πανεπιστημιακών εδρών και Πανεπιστημιακών συναδέλφων οι οποίοι ασχολούνται με το θέμα της ειδικής αγωγής, ευαισθητοποιώντας τους αυριανούς δασκάλους, τους αυριανούς καθηγητές μέσης εκπαίδευσης στα θέματα της ειδικής αγωγής.

Η Κίνηση Πολιτών επέλεξε και βραβεύει μια άλλη προσπάθεια, το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, θέλοντας να βραβεύσει την ιδέα και την πράξη που ξεκίνησε από μια μητέρα παιδιού με ειδικές ανάγκες πριν από 24 χρόνια , η οποία ίδρυσε το Εργαστήρι ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ. Με ποιον σκοπό ; Με σκοπό να πάρει παιδιά που έχουν μέση ή ελαφρά νοητική υστέρηση και να τα εντάξει επαγγελματικά στην κοινωνία, δημιουργώντας δεξιότητες στα παιδιά αυτά και φέρνοντάς τα απευθείας στο χώρο εργασίας, ασκώντας τα και δίνοντάς τους την ευκαιρία να σταθούνε επαγγελματικά μόνα τους, με μια ψυχολογική στήριξη, με μια κατάρτιση και με μια προσπάθεια να δημιουργεί στα παιδιά αυτά αυτονομία.

Αυτό έχει επιτευχθεί. Περίπου εκατό παιδιά σήμερα φοιτούν σ΄ αυτό το Εργαστήρι, ενώ παράλληλα υποστηρίζονται άλλα, τα οποία έχουν τελειώσει και ασκούν κάποιο επάγγελμα. Τα παιδιά που πηγαίνουν εκεί είναι από δεκατεσσάρων έως είκοσι ενός ετών και αναπτύσσεται μια πολύ χρήσιμη κοινωνική δραστηριότητα.

Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι δικαιούμεθα να βραβεύσουμε το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ.

Γιώργος Μπαμπινιώτης
(απομαγνητοφωνημένο κείμενο)

Το σκεπτικό της βράβευσης

Βραβεύεται το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ διότι :

1ον Παρέχει ασφαλές κοινωνικό καταφύγιο σε παιδιά με μέση και ελαφρά νοητική υστέρηση προσφέροντάς τους διάγνωση, κάθε είδους ψυχολογική υποστήριξη, εκπαίδευση και δεξιότητες.

2ον Με τη διακριτική επίβλεψη των ανθρώπων του σωματείου, οι νέοι αυτοί εκπαιδεύονται σε πραγματικούς χώρους εργασίας, αναλαμβάνοντας από εργοστάσια παραγγελίες συσκευασίας προϊόντων, συναρμολόγηση ηλεκτρικών εξαρτημάτων, εκτύπωση εντύπων, κ.λ.π., προκειμένου να αποκτήσουν επαγγελματικές δεξιότητες και να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

3ον Συμβάλλει στην άρση της αρνητικής έως και ρατσιστικής διάθεσης εκ μέρους της κοινωνίας, φροντίζοντας, μετά το στάδιο της μαθητείας, για την επαγγελματική τους αποκατάσταση, προωθώντας παράλληλα προγράμματα συνεχούς επανακατάρτισης, που τους βελτιώνουν διαρκώς τις δεξιότητες και βοηθούν στη διατήρηση της θέσης εργασίας τους.

Κίνηση Πολιτών