ΕΣΠΑ 2014 / 2020 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017 14:03

Πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων ωφελουμένων συμμετοχής στην πράξη:

 «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» του ΕΕΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

Κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεων από την αρμόδια επιτροπή, εκπονήθηκε ο πίνακας δυνητικά ωφελουμένων (προσωρινά αποτελέσματα) των οποίων οι αιτήσεις κρίθηκαν ως πλήρεις (πληρότητα δικαιολογητικών) κι επομένως γίνονται δεκτές από την Επιτροπή.

Οι ωφελούμενοι είναι δυνατόν να ασκήσουν ένσταση κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων εντός τριών (3) ημερών από τη γνωστοποίησή του έως τις 21/06/2017 ώρα 10:00- 14:00 ιδιοχείρως, στο ΕΕΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (Ρεδαιστού 7-9 Νέα Πεντέλη)

Ενστάσεις που θα υποβληθούν με άλλον τρόπο ή με το πέρας της παραπάνω ημερομηνίας και ώρας θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

Μετά τη διαδικασία αξιολόγησης των ενστάσεων, θα αναρτηθεί ο οριστικός πίνακας κατάταξης των ωφελούμενων κι επιλαχόντων, στις 23/6/2017 στην ιστοσελίδα του φορέα www.eeamargarita.gr.

Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, στον πίνακα δεν εμφανίζονται τα ονοματεπώνυμα των αιτούντων. Αντ’ αυτών εμφανίζονται οι αριθμοί πρωτοκόλλησης των αιτήσεών τους.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΔΩ

Margarita Axizei 2a