ΕΣΠΑ 2014 / 2020 - Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων

Κυριακή, 25 Ιουνίου 2017 09:31

 

 

 

 

 

Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων ωφελουμένων συμμετοχής στην πράξη:


«ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ –ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ»
του ΕΕΑ ΜΑΡΓΑΡΙTA

Με το πέρας της περιόδου υποβολής κι επεξεργασίας ενστάσεων, εκπονήθηκε ο πίνακας των ωφελουμένων (οριστικά αποτελέσματα) του προγράμματος.


Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, στον πίνακα δεν εμφανίζονται τα ονοματεπώνυμα των αιτούντων. Αντ’ αυτών εμφανίζονται οι αριθμοί πρωτοκόλλησης των αιτήσεών τους.


Οι ωφελούμενοι θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά από τη γραμματεία του ΕΕΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ για την ακριβή ημερομηνία έναρξης του προγράμματος καθώς και για τις οργανωτικές λεπτομέρειες.

 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΔΩ

 

Margarita Axizei 2a