Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας «Μαργαρίτα», MIS 5002467

Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2019 12:24

 

Το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» στη Νέα Πεντέλη, υλοποιεί την πράξη «Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας «Μαργαρίτα», με κωδικό ΟΠΣ 5002467, στα πλαίσια του επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020». Η πράξη υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο.

Η Δομή παρέχει υπηρεσίες με προσεκτική προετοιμασία και επιστημονικά κριτήρια, που στόχο έχουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του ωφελούμενου πληθυσμού. Πιο συγκκριμένα, το ΚΔΗΦ Μαργαρίτα παρέχει υπηρεσίες σε 38 άτομα με ελαφρά και μέτρια νοητική υστέρηση, οι οποίες περιλαμβάνουν:

  • Τη μεταφορά των ωφελουμένων προς και από το Κέντρο, με ιδία μεταφορικά μέσα
  • Τη διαμονή και τη διατροφή τους (πρόχειρο γεύμα).
  • Το πρόγραμμα πράξεων ειδικής αγωγής που έχουν ανάγκη ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ΑμεΑ , βάσει του εξατομικευμένου προγράμματος του κάθε ωφελούμενου.
  • Την παροχή ατομικής ή/και ομαδικής άσκησης.
  • Την εκπαίδευση τους στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής     ζωής.
  • Τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης.

Το σύνολο των προαναφερόμενων υπηρεσιών έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ωφελούμενων, τη δημιουργική απασχόληση και ενίσχυση της κοινωνικοποίησής τους και της κοινωνικής τους ένταξης.

Η Δομή λειτουργεί καθημερινά (εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών) και παρέχει υπηρεσίες προς τον ωφελούμενο πληθυσμό επί οκταώρου συμπεριλαμβανομένης της δωρεάν μεταφοράς τους.