Τι κάνουμε

Απευθυνόμαστε σε νέους και νέες με ελαφρά και μέση νοητική υστέρηση ηλικίας 14 έως 25 ετών ως έτος εισαγωγής.

Η εισαγωγή στις υπηρεσίες και τα προγράμματά μας γίνεται κατόπιν αξιολόγησης από τη διαγνωστική ομάδα, που αποτελείται από ψυχίατρο, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, ειδικό παιδαγωγό, εργοθεραπευτή.

Προσφέρουμε υπηρεσίες:

  • εκπαίδευσης
  • ειδικής επαγγελματικής κατάρτισης
  • επαγγελματικής απασχόλησης και υποστήριξης.

Στα εργαστήρια μας, οι νέοι και οι νέες εξασκούνται σε δεξιότητες καθημερινής ζωής (π.χ. μαγειρική, αυτοϋπηρέτηση, κυκλοφοριακή αγωγή κ.α.), σε γενικές επαγγελματικές δεξιότητες (π.χ. υπευθυνότητα, συνέπεια, συνεργατικότητα, κ.α) και σε ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες (π.χ. χρήση μηχανημάτων και εργαλείων, χρήση επαγγελματικών τεχνικών κ.α.). Παράλληλα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε αθλητικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Σε όλη τους την πορεία υποστηρίζονται από διεπιστημονική ομάδα ειδικών (ψυχίατρο, ψυχολόγο, κοινωνικούς λειτουργούς, κ.α.).

Η φοίτηση παρέχεται δωρεάν και γίνεται χρήση των παροχών των ασφαλιστικών ταμείων.

Από τον Οκτώβριο του 2013 λειτουργούμε πρόγραμμα εκπαίδευσης στην υποστηριζόμενη διαβίωση για τους νέους και τις νέες του κέντρου μας.

Στόχος μας, μέσω των υπηρεσιών και των προγραμμάτων μας, είναι να προσφέρουμε ευκαιρίες σε νέους και νέες με νοητική υστέρηση για προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη, αυτονομία, κοινωνική και επαγγελματική ένταξη.