Δυνατότητες Ανάπτυξης και Επιμόρφωσης

Το ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ συμμετέχει σε προγράμματα που επιδοτούνται από Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς φορείς από το 1981 με στόχο την ανάπτυξη, την έρευνα, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη δικτύωση με επιστημονικούς αλλά και όμορους εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς καθώς και την επιμόρφωση του προσωπικού του.

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Προγράμματα

Συνεργασίες με επιστημονικούς φορείς

Επιμόρφωση προσωπικού