Εκπαίδευση και Ειδική Επαγγελματική Κατάρτιση

Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν νέους και νέες με νοητική υστέρηση από 14 έως 25 ετών, ως έτος ένταξης, και η φοίτηση διαρκεί έως πέντε χρόνια.

Με το πέρας της φοίτησής τους, οι νέοι και οι νέες, μπορούν σε περίπτωση που το επιθυμούν και υπάρχει διαθέσιμη θέση, να μεταβούν στο τμήμα της επαγγελματικής απασχόλησης ενηλίκων.

Ο σχεδιασμός τους στηρίζεται στο ανθρωποκεντρικό μοντέλο, όπου επαγγελματίες,  οικογένεια και ο ίδιος ο νέος ή η νέα, συνεργάζονται για τη διαμόρφωση ενός εξατομικευμένου πλάνου σε σχέση με τις εκπαιδευτικές του ανάγκες.  Η αρχή που διέπει τη συνεργασία αυτή είναι το δικαίωμα του ανθρώπου στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση με στόχο την επίτευξη της εξέλιξης του: δηλαδή, τη μεγαλύτερη δυνατή αυτονομία του και, εν τέλει, την κοινωνική και επαγγελματική του ενσωμάτωση.

Οι νεοεισερχόμενοι νέοι και νέες ξεκινούν από το Εργαστήρι «Προκατάρτιση». 

Προκατάρτιση: (Διαβάστε Περισσότερα...)

Οι βασικοί στόχοι της εκπαίδευσης των νέων μας αφορούν στη:

 • γνωριμία μεταξύ τους,
 • εξοικείωσή τους  με το περιβάλλον και τους ρυθμούς του «Μαργαρίτα»,
 • σταδιακή ενσωμάτωσή  τους,
 • οργάνωση της συμπεριφοράς τους,
 • ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και κοινωνικών δεξιοτήτων,
 • άσκηση σε δεξιότητες καθημερινής ζωής αλλά και σε δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την επαγγελματική κατάρτιση (λ.χ. συνέπεια, υπευθυνότητα, ομαδικό πνεύμα, κλπ).
                                                                                                

Στη συνέχεια, οι νέοι και οι νέες  θα φοιτήσουν – ανάλογα με τις δυνατότητες και τις κλίσεις τους – σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω εργαστήρια: 

Κηπουρική: (Διαβάστε Περισσότερα...)

Η εκπαίδευση αφορά στην καλλιέργεια αρωματικών και καλλωπιστικών φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

Εργοτεχνία: (Διαβάστε Περισσότερα...)

Η βασική εκπαίδευση επικεντρώνεται στην εκμάθηση εργασιακών δεξιοτήτων μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες και κατασκευές. 

Γραφειακή Στήριξη / Κλητήρες: (Διαβάστε Περισσότερα...)

Η εκπαίδευση εστιάζει σε βοηθητικές εργασίες γραφείου και στη χρήση μηχανημάτων γραμματειακής υποστήριξης. Επίσης οι νέοι και οι νέες μαθαίνουν να εκτελούν εργασίες κλητήρα και εξοικειώνονται στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Εστίαση: (Διαβάστε Περισσότερα...)

Η εκπαίδευση αφορά σε δραστηριότητες που σχετίζονται με υπηρεσίες εστίασης όπως παρασκευή μικρογευμάτων και ροφημάτων, σερβίρισμα, τακτοποίηση και φροντίδα του χώρου εργασίας.  

 

Σε κάθε εργαστήρι φοιτούν πέντε έως έξι νέοι/νέες. Όπου απαιτείται, η διδασκαλία είναι εξατομικευμένη και δίνετε η δυνατότητα για άσκηση σε πρόσθετες δεξιότητες, όπως:

Κυκλοφοριακή αγωγή:

 • Άσκηση στον προσανατολισμό
 • Οδική συμπεριφορά
 • Μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς
 • Διαχείριση χρημάτων
 • Χρήση των υπηρεσιών της κοινότητας (αγορές από καταστήματα, δημόσιες υπηρεσίες, ταχυδρομείο, τράπεζα).

Μαγειρική – νοικοκυριό:

 • Προετοιμασία και παρασκευή απλών φαγητών και ροφημάτων
 • Καθαριότητα
 • Σερβίρισμα
 • Χρήση οικιακών συσκευών 

Αυτοεξυπηρέτηση:

 • Ατομική υγιεινή
 • Ντύσιμο 

Μαθησιακό Πρόγραμμα: συντήρηση βασικών σχολικών γνώσεων (ανάγνωση, γραφή, αριθμητική).

«Περίπτερο»:  οι σπουδαστές αναλαμβάνουν να πωλούν την ώρα του διαλείμματος υγιεινά σνακ και ροφήματα που παρασκευάζουν και προετοιμάζουν οι ίδιοι.

 «Περιοδικό»: οι σπουδαστές εκδίδουν περιοδικό με τα νέα τους και ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος δύο φορές τον χρόνο.

«Βιβλιοθήκη»: οι σπουδαστές λειτουργούν δανειστική βιβλιοθήκη.

«Εκπαιδευτικά παιχνίδια»: Επιτραπέζια παιχνίδια και εκπαιδευτικό λογισμικό για ηλεκτρονικό υπολογιστή.

«Συνέλευση»: Σε εβδομαδιαίες δομημένες συναντήσεις οι σουδαστές λένε τα νέα τους, συζητούν ζητήματα και θέματα της επικαιρότητας που τους απασχολούν και ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του «Μαργαρίτα» που τους αφορούν.  Επίσης καταθέτουν  προτάσεις και αναλαμβάνουν υπευθυνότητες.

Θέατρο: Παρέχει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να εκφράζουν συναισθήματα, ιδέες και προβληματισμούς τους μέσα από εναλλακτικά κανάλια επικοινωνίας, όπως ο θεατρικός λόγος, η κίνηση, ο χορός. Μέσω της καλλιτεχνικής έκφρασης γίνεται ευκολότερη η απόκτηση αίσθησης  του σώματος, η διεύρυνση του ρεπερτορίου των ατομικών ρόλων και η κατάκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων. (Διαβάστε Περισσότερα...)

Γυμναστική: Μέσω της σωματικής άσκησης επιδιώκεται η απόκτηση της καλής φυσικής κατάστασης και ευεξίας για τους νέους μας. Επιπλέον συμμετέχουν σε αθλητικές διοργανώσεις και εκδηλώσεις.

Εκπαιδευτικές επισκέψεις- Εκδρομές: Πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές επισκέψεις σε Μουσεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, θέατρα, επαγγελματικούς χώρους, κ.α.