Υποστήριξη Εργαζόμενων Αποφοίτων μας

Η Υπηρεσία Ένταξη στην Εργασία έχει προωθήσει στην αγορά εργασίας 30 απόφοιτούς μας ενώ σήμερα υποστηρίζει 14 εργαζόμενους αποφοίτους μας, στη διατήρηση της θέσης τους.

Συγκεκριμένα έχουν ενταχθεί σε θέσεις:

  • βοηθού κλητήρα
  • πωλητή σε Super Market
  • τηλεφωνητή
  • τραπεζοκόμου

Για την υποστήριξη των εργαζομένων αποφοίτων μας, λειτουργούν ομαδικές συναντήσεις με τον υπεύθυνο κοινωνικό λειτουργό της υπηρεσίας, ενώ όταν κρίνεται απαραίτητο πραγματοποιούνται επισκέψεις στο χώρο εργασίας, ατομικές συναντήσεις με τον εργαζόμενο ή/και με την οικογένειά του.