Γίνε μέρος του Μαργαρίτα

Translations:

Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος του «Μαργαρίτα» υποστηρίζοντας και ενισχύοντας το έργο μας!

Μπορείτε να γίνετε μέρος της ομάδας των φίλων του «Μαργαρίτα», να προσφέρετε εθελοντική εργασία, να κάνετε κάποια δωρεά ή χορηγία. Μπορείτε επίσης να ενταχθείτε στο προσωπικό μας.