Η Νοητική Αναπηρία

Translations:

Κάθε άνθρωπος με νοητική αναπηρία είναι πολύ διαφορετικός από τον άλλον. Ωστόσο, κάποια κοινά τους χαρακτηριστικά μπορεί να είναι η δυσκολία στην επικοινωνία, στην αυτόνομη διαβίωση ή στην κατανόηση σύνθετων πληροφοριών. Με την κατάλληλη υποστήριξη ένας άνθρωπος με νοητική αναπηρία μπορεί να βοηθηθεί στην καθημερινότητά του και να διαχειριστεί τις δυσκολίες του.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες κάνοντας κλικ στα παρακάτω πλαίσια.