Συνέδρια

Translations:

Το «Μαργαρίτα» διοργανώνει Επιστημονικές Ημερίδες και συμμετέχει συστηματικά σε εκπαιδεύσεις και συνέδρια, είτε ως σύνεδρος είτε ως εισηγητής. Σκοπός είναι η συνεχής ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού σε διάφορους τομείς που αφορούν την εκπαίδευση και υποστήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία, αλλά και σε θέματα αποτελεσματικής διοίκησης.

Ημερίδες που έχουμε οργανώσει τα τελευταία χρόνια:

Δικαιώματα

Ομιλητές:  Ιωάννης Παπαδόπουλος, πρ. Αναπληρωτής Διευθυντής Υπηρεσίας Ανθρώπων με Ειδικές Ανάγκες, Καντόνι Γενεύης – Ευτύχης Φυτράκης, Διδάκτωρ Νομικής, ειδικός επιστήμονας στο Συνήγορο του Πολίτη, Διδάσκων στο Ε.Α.Π – Βενέτα Λαμπροπούλου, Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών – Άγγ. Κουτουμάνος, Κοινωνικός Λειτουργός (MSc, MPhil), Εκδότης noesi.gr – Graham Woods, senior staff member, Harrow MENCAP – Γιάννης Μπίστας, Διευθυντής ΕΕΑ Μαργαρίτα

Νοητική Υστέρηση: Το παράδειγμα της Βρετανίας: Ενσωμάτωση, Αυτονομία, Δικαιώματα και Προκλήσεις.

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 3 Δεκεμβρίου 2016. Συνδιοργανωτές: British Council, MENCAP

Ομιλητές: Lorella Terzi, Καθηγήτρια της Φιλοσοφίας της Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο του Roehampton – Brahm Norwich, Καθηγητής Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας & Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο του Exeter  – Daniel Adam Goodley, Καθηγητής Εκπαίδευσης & Σπουδών για την Αναπηρία, Πανεπιστήμιο του Sheffield –  Duncan Mitchell, Καθηγητής Υγείας & Αναπηρίας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του Manchester – Chris Chalkley, Περιφερειακός συντονιστής, Mencap UK – Mark O’Leary, Ωφελούμενος της οργάνωσης Mencap UK – Μιχάλης Λουδάρος, Ωφελούμενος στο Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής Μαργαρίτα

«Θεμελιώνοντας ολοκληρωμένες ζωές για αυτόνομους πολίτες» – ένα μοντέλο υποστήριξης και ενσωμάτωσης για τους ανθρώπους με νοητική αναπηρία

Συνδιοργάνωση με το Higgs, Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018.

Παρουσίαση του ολιστικού μοντέλου υποστηρικτικών υπηρεσιών που προτείνει το ΕΕΑ Μαργαρίτα, το οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις κατακτήσεις των ανθρώπων με νοητική αναπηρία, όπως έχουν διαμορφωθεί στην Ευρώπη και τον κόσμο στην εποχή μας.

Lighthouse